top of page

Trajnim për vlerësimin e rrezikut kibernetik

Identifikoni dhe mbroni pasuritë tuaja kritike duke kryer vlerësimet tuaja të rrezikut

Kush duhet të bëjë kursin?

  • Individët që duan të jenë në gjendje të kryejnë vlerësimet e tyre të rrezikut në shtëpi

  • C-Suite, profesionistë të Sigurisë, planifikues të vazhdimësisë së biznesit, personel i pajtueshmërisë, menaxherë të rreziqeve dhe të tjerë

  • Personeli duhet të kryejë një vlerësim zyrtar të rrezikut për të përmbushur kërkesat e PCI-DSS

  • Teknikët e teknologjisë së informacionit që duan të rrisin njohuritë e tyre mbi sigurinë kibernetike

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page