top of page

Shërbimet Cyber365

Zbuloni ekspertizën tonë

Vlerësimet e Rrezikut Kibernetik

Identifikoni se cilat pasuri janë të prekshme dhe më pas përcaktoni mënyrën më të mirë për të mbrojtur ato pasuri

Përgatitja e mbrojtjes

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Politikat dhe Procedurat e Sigurisë Kibernetike

Politikat e sigurisë kibernetike përcaktojnë standardet e sjelljes për stafin tuaj, duke eliminuar potencialisht disa nga dobësitë tuaja

Kërkesat e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR)

Vlerësimet e Ndikimit të Privatësisë

Business Partners at Work
Computers

Kërkesat e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR)

Vlerësimet e Ndikimit të Privatësisë

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

FJALUESI KRYESOR

Rezervoni një nga ekspertët tanë kibernetikë

Public Speaker
bottom of page