top of page

Punëtori në internet, Video Konferenca dhe Trajnim ballë për ballë

Trajnim për Sigurinë Kibernetike

Trajnimi për sigurinë kibernetike synon si sektorin tregtar ashtu edhe atë qeveritar, si për stafin jo-teknik ashtu edhe për atë teknik.

Trajnime të Tjera

Cyber ​​365 është pjesë e një ekipi ekspertësh të lëndës dhe mund të ofrojë një sërë kursesh të tjera trajnimi nga specialistët tanë të tjerë.

</s></s>

Trajnim & Edukim

Trajnim për vlerësimin e rrezikut kibernetik

Cyber Risk Assessment.jpg

Krijimi i një ekipi për betejën kibernetike

(Ekipi i reagimit të incidenteve të sigurisë kompjuterike)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

Vendosja e një ekipi për betejën kibernetike

(Menaxhimi i incidentit)

Siguria kibernetike
Ndërgjegjësimi

Cyber awareness Training.jpg

Menaxhimi i një skuadre beteje kibernetike

(Ekipi i reagimit të incidenteve të sigurisë kompjuterike)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

Trajnime të Tjera

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg
bottom of page