top of page

Kursi i Shkrimtarëve Teknik për Personelin e Sigurisë Kibernetike

Ky kurs do të përmbledhë mënyrën se si shkruani dhe komunikoni këshillat dhe raportet teknike dhe jo-teknike në një format praktik dhe konciz që i jep qartësi audiencës së larmishme.

Kush duhet të bëjë kursin?

Audienca për këtë kurs është stafi dhe menaxherët tuaj përgjegjës për hartimin e informacionit për lëshim brenda ose jashtë organizatës suaj.

Çfarë do të mësoni

Ne do t'ju ndihmojmë të kuptoni se si të identifikoni informacionin që lexuesit tuaj do ta gjejnë informues dhe i jep qartësi mesazhit tuaj duke mbuluar temat e mëposhtme;

  • Identifikimi dhe kuptimi i audiencës suaj të synuar

  • Përzgjedhja e formateve të sakta të raportimit, përfshirë njoftimet për shtyp

  • Si të shkruani një këshillues, i cili duhet të përfshihet, duke përcaktuar përmbajtjen e saktë

  • Identifikimi dhe mirëmbajtja e një depoje me burim të vetëm

  • Kodi i Sjelljes për shkrimtarët teknikë

  • Kuptimi dhe mirëmbajtja e kërkesave të privatësisë

  • Procedurat këshilluese dhe të lëshimit të raporteve

  • Teknikat këshilluese dhe raportuese të mirëmbajtjes së shtëpisë

bottom of page