top of page

Vlerësimet e Rrezikut Kibernetik

Hapi juaj i parë në përcaktimin e asaj që ju duhet të mbroni

Vlerësimi i Rrezikut Kibernetik (Zbulimi Kibernetik) do të:

 • Identifikimi dhe përcaktimi i përparësive pasuritë që janë në rrezik që kanë nevojë për mbrojtje

 • Një strategji e mbrojtjes afatgjatë

 • Një strategji zbutëse (zhvillo një plan mbrojtjeje)

 • Një kuptim i lidhjes midis sigurisë së informacionit, vazhdimësisë së biznesit, operacioneve të TI-së dhe menaxhimit të rrezikut operacional

 • Merrni një njohuri pune për rrezikun operacional, kërcënimin, dobësitë, ndikimin, shërbimet dhe pasuritë e tyre të lidhura

 • Strategjitë që përfshijnë:

  • Krijimi i një ekipi beteje (trajnimi i stafit për tu mbrojtur në rast sulmi)

  • Menaxhimi i një ekipi beteje

  • Vendosja e një ekipi beteje gjatë dhe pas një sulmi kibernetik

</s></s>

bottom of page